Η βιολογική καλλιέργεια μας τράβηξε το ενδιαφέρον από τα πρώτα κι όλας χρόνια της ενασχόλησης μας με τη γη, όταν ακόμα ήταν αποκλειστικά ένα χόμπι. Πάντα είχαμε τους ενδοιασμούς μας σχετικά με το τι τρώμε και όταν ήρθε η ώρα να παράξουμε τα δικά μας προϊόντα, αρχικά για προσωπική κατανάλωση, ήταν κάπως φυσικό επακόλουθο το να θέλουμε αυτό που τρώμε να είναι απαλλαγμένο από χημικά και όσο το δυνατόν πιο αγνό και υγιεινό.

Πέρα από τα προϊόντα όμως, στη βιολογική καλλιέργεια υπολογίζουμε και το περιβάλλον μας. Χρησιμοποιούμε οικολογικά σκευάσματα και ζωντανούς οργανισμούς για τη φυτοπροστασία, βιολογικά λιπάσματα που προέρχονται από φυσικές πρώτες ύλες για τη θρέψη των ελιών και μηχανικά μέσα για τη διαχείριση των ζιζανίων.

Με τον όρο βιώσιμη γεωργία, αναφερόμαστε σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογών, πρακτικών και αντιλήψεων, που μας δίνει τη δυνατότητα να νιώθουμε ότι συμβιώνουμε με το περιβάλλον μας και όχι απλά το εκμεταλλευόμαστε. Στόχος της βιώσιμης γεωργίας είναι η χρήση και αξιοποίηση της γης για την παραγωγή προϊόντων, ελαχιστοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο το οικολογικό μας αποτύπωμα. Η διατήρηση της τοπικής χλωρίδας και πανίδας εντός των καλλιεργειών, η ελάχιστη κατεργασία του εδάφους για τη διατήρηση της δομής και της σύστασης του, ο θρυμματισμός των κλαδιών για επιστρωμάτωση, η βιολογική καλλιέργεια και πολλά άλλα, όλα μαζί συντελούν στη διατήρηση του οικοσυστήματος και της μορφολογίας του τόπου.