Σήμερα, όπως έχουμε οργανώσει ή αποδεχθεί τη ζωή μας, μπορούμε να διακρίνουμε τα ελαιόλαδα σε Συμβατικά και Βιολογικά.

Τα Συμβατικά ελαιόλαδα προέρχονται από καλλιέργεια με τις σύγχρονες μεθόδους: φάρμακα, λιπάσματα, χημική εντομοπροστασία κλπ. Τα συμβατικά ελαιόλαδα μπορεί να διακυμαίνονται σε μια κλίμακα από κάποιας καλής ποιότητας ως εξαιρετικά υπέροχης ποιότητας. Σε μια άλλη θέση θα εξηγήσουμε το πώς και γιατί. Πάντως, εξαιρετικής ποιότητας συμβατικά ελαιόλαδα θεωρούνται τα ελαιόλαδα ΠΟΠ – προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, τα ελαιόλαδα ΠΓΕ -προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και οπωσδήποτε τα ελαιόλαδα ΣΟΔ- συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Τα Βιολογικά ελαιόλαδα προέρχονται από καλλιέργεια στην ουσία παραδοσιακή.
Στη βιοκαλλιέργεια ενδιαφερόμαστε δευτερευόντως για τα φυτά και την παραγωγή τους, αλλά πρωτίστως για την καλή και ισορροπημένη φυσική κατάσταση του εδάφους και του περιβάλλοντος στο οποίο ευδοκιμούν τα φυτά.

Αποκλείεται η χρήση χημικών λιπασμάτων. Επιτρέπεται, αν διαπιστωθεί ότι απαιτείται, λίπανση με κοπριά από ζώα εκτατικής εκτροφής, χλωρή λίπανση με σπορά ψυχανθών και αγρωστωδών, ασβέστης, θειάφι, χαλκός και άλλα επιτρεπόμενα φυσικά ορυκτά, καθώς και ειδικά εγκεκριμένα λιπάσματα από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 834/2007.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση χημικών φαρμάκων. Τη φυτοπροστασία από έντομα και μύκητες, την εμπιστευόμαστε στη φύση. Κάθε εχθρός της καλλιέργειάς μας έχει και τον εχθρό του. Εδώ πρέπει να γίνει ειδική αναφορά κυρίως στα πουλιά που παίζουν σημαντικό ρόλο στην εντομοκτονία και την ισορροπία στη φύση.
Σε συνθήκες έλλειψης φυσικής ισορροπίας, η προστασία επιτυγχάνεται με εγκεκριμένα από τον προαναφερθέντα κανονισμό φυσικά φάρμακα και σκευάσματα.

Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων είναι μια ήπια δραστηριότητα, που δεν επιβαρύνει τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με τη στενή ή ευρύτερη έννοια του όρου, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

Αντίθετα, αφήνει τη φύση να δρα όσο περισσότερο αυτόβουλα μπορεί. Ευνοεί τη βιοποικιλότητα και αφήνει κατά το μάλλον ή ήττον τη φυσική χλωρίδα και πανίδα να εξελίσσονται παράλληλα με τον άνθρωπο, όχι πειθαναγκαστικά αλλά ακολουθώντας, όσο το δυνατόν περισσότερο, τους δικούς τους νόμους φυσικής εξέλιξης.

Εξυπακούεται συνεχής παρακολούθηση της όψης και της παραγωγής των φυτών, συχνή εδαφολογική ανάλυση, τακτική απασχόληση επιστημονικού συνεργάτη και ο έλεγχος και η πιστοποίηση από εγκεκριμένο οργανισμό.

Όπως καταλαβαίνουμε, η Βιολογική καλλιέργεια απαιτεί σχετικά κάποια περισσότερα έξοδα αλλά σίγουρα εξαιρετικά περισσότερο σκέψη, δράση, κόπο και χρόνο από τη συμβατική καλλιέργεια. Βέβαια όλα αυτά αξίζουν τον κόπο, τουλάχιστον για την σεμνή και φιλική μας συμπεριφορά απέναντι στη φύση και το περιβάλλον, για τον αυτοσεβασμό μας και το σεβασμό των γνωστών και άγνωστων γύρω μας, καταναλωτών ή μη ελαιολάδου, εν γένει για την ποιότητα της ζωής και την υγεία τόσο τη δική μας όσο και του πλανήτη μας.

Η μονάδα μας κινείται στην κατεύθυνση παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου.